Ongedierte monitoring

24/7 knaagdier-monitoring via een 4G verbinding of Lora

Monitoring

Voor de bestrijding van ratten wordt gebruik gemaakt van digitale (slimme) klemmen die aangeven of er al dan niet een rat is gevangen. De klemmen communiceren met ons door middel van een 4G telefoonverbinding en een online portal. Als gebruiker ontvangt u een login waarmee u toegang heeft tot een eigen omgeving. Het portal zorgt voor alle benodigde informatie. Zo wordt de locatie van de klemmen weergegeven in een plattegrond waarin aan de hand van gekleurde lampjes zichtbaar wordt of er iets gevangen is of niet. Ook kunnen in het portal documenten worden geraadpleegd zoals de adviezen die worden gegeven, het resultaat van bezoeken en onderzoeken, trendanalyses enz.

Bestrijding

Een veel gestelde vraag is; waarom vang je een rat of een muis niet gelijk wanneer deze wordt gemonitord? Dit heeft te maken met het feit dat met name ratten erg schuw zijn en erg argwanend tegenover alles wat nieuw is in hun omgeving. We noemen dit gedrag neofobie. Door, voorafgaande aan een bestrijding enige tijd het depot als voerplek in te richten, wordt vertrouwen gewekt en blijven ratten het depot bezoeken. Doet men dit niet, dan is de kans groot dat nadat een eerste rat in een klem is gevangen, de overige exemplaren het depot zullen mijden.

Het slimme hulpmiddel voor knaagdiercontrole!

Ongedierte monitoring
Mobiel netwerk verbonden
Internationale SIM- en abonnementsfunctie in meer dan 30 landen
Batterijlevensduur 3 jaar
Geoptimaliseerd voor ruwe omstandigheden

De voordelen:

  • Altijd (24/7) inzicht in de actuele situatie
  • (eigen) online portal
  • Service en onderhoud kan in eigen beheer worden uitgevoerd, geen licentie nodig
  • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
  • Lagere kosten
  • Inzetbaar voor de bestrijder en of eindgebruiker